Giải pháp

MocCau1
Cân móc cẩu, cân treo, crane scale, hanging scale (Can moc cau, can treo) Ảnh: Model Santa-S Thông số kỹ thuật: Cấp chính xác Theo tiêu chuẩn OIML III Giải...
BeltScale6_result
Cân băng tải, cân định lượng, cân phối liệu, cân băng cấp liệu (Can bang tai, can dinh luong, can phoi lieu, can bang cap lieu) Bằng việc ứng dụng...