Chứng chỉ và chất lượng

  • No thumb

    Chứng nhận và chất lượng phòng nổ

    Dini Argeo s.r.l cung cấp các giải pháp cân trong các môi trường nguy hiểm được phân loại theo chỉ thị ATEX 94/9/ CE (đính kèm IV).

    Quá trình sản xuất của hãng Dini Argeo được chứng nhận cho quy trình sản xuất và bán hàng của thiết bị được đánh dấu Ex để sử dụng trong các môi trường nguy hiểm.

    Từ thiết kế các bo mạch điện tử để sản xuất các đầu chỉ thị cân, các loadcell, các bàn cân, cân xe nâng và các phụ kiện, Dini Argeo srl cung cấp một loạt các thiết bị cho các khu vực phòng nổ.

Chứng chỉ và chất lượng