Liên hệ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ CTECH

Địa chỉ: 66 Ngõ Núi Trúc – Ba Đình – Hà Nội
Telephone: (0243) 566.5316 / 0899.497.046
Hotline: 0979.343.0840838.601.9680986.848.541
Fax: (0243) 566.5317
E-mail:
Tổng hợp: info@ctech.vn / ctechvnjsc@gmail.com
Bán hàng: sale@ctech.vn
Kỹ thuật: tech@ctech.vn

Gửi thông điệp cho chúng tôi