Chứng nhận và chất lượng phòng nổ

Tình trạng: Còn hàng

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Dini Argeo s.r.l cung cấp các giải pháp cân trong các môi trường nguy hiểm được phân loại theo chỉ thị ATEX 94/9/ CE (đính kèm IV).

Quá trình sản xuất của hãng Dini Argeo được chứng nhận cho quy trình sản xuất và bán hàng của thiết bị được đánh dấu Ex để sử dụng trong các môi trường nguy hiểm.

Từ thiết kế các bo mạch điện tử để sản xuất các đầu chỉ thị cân, các loadcell, các bàn cân, cân xe nâng và các phụ kiện, Dini Argeo srl cung cấp một loạt các thiết bị cho các khu vực phòng nổ.

BẢNG TỔNG HỢP VỀ CÁC THIẾT BỊ PHÒNG NỔ:

Khí Bụi
SẢN PHẨM LOẠI CẤP BẢO VỆ II 1G
Zone
0
II 2G
Zone
1
II 3G
Zone
2
II 1D
Zone
20
II 2D
Zone
21
II 3D
Zone
22
DFW 2GD Đầu chỉ thị cân ATEX II 2(2)G Ex ib [ib Gb] IIC T4 Gb
ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T197°C IP65 Db
DFW 3GD
DFWLKI 3GD
3590E 3GD
DGT60 3GD
Đầu chỉ thị cân ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X
ATEX II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc IP68 X
DFW 3D Đầu chỉ thị cân ATEX II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc IP65 X
TPWX 2GD Cân xe nâng ATEX II 2GD IIB T4 T197°C X
TPWX 3GD Cân xe nâng ATEX II 3GD IIC T6 T130°C X
ZBPW
ZBSG
ZBSN
Các zener barrier ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC
KMB4 Hộp với các
Zener barrier
ATEX II 3G Ex nA II T4 IP65
(-20°C ≤ Ta ≤ +40°C)
PW200XRD Nguồn cấp ATEX II 2(2)G Ex d [ib Gb] IIC T4 Gb
ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T140°C Db
DFWBP76ATEX Pin sạc ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb
ATEX II 2D Ex tb IIIC T197°C Db IP65
BP6ESTATEX3GD Pin sạc ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
ATEX II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc IP65 X
JB4QAI Hộp nối ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65
OBRF3GD Modul tần số vô tuyến ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
ATEX II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP66 X
Các Load cell ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C)
TX (Ta -20÷+65°C) Ga
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C)
TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65
Các bàn cân ATEX II 2GD c IIC T6 85°C

CÁC CHỨNG NHẬN VÀ CÁC TỜ KHAI SẴN CÓ

  • Dini Argeo srl cung cấp một loạt các chứng nhận phòng nổ cho các sản phẩn đơn, được tích hợp trong hướng dẫn sử dụng tương ứng và một loạt các tờ khai phù hợp ATEX trong toàn hệ thống.
CCATEX (với khí và với bụi):
  • Chứng nhận ATEX II 1GD cho các load cell của hãng Dini Argeo
DCATEX2GD (với khí và bụi)
  • Tờ khai phù hợp ATEX cho toàn hệ thống Ex II 2GD IIC T4 T197°C X, với nhãn dán tương tự cho toàn hệ thống với các đầu chỉ thị cân ATEX Ex II 2GD của hãng Dini Argeo được kết nối với cấu trúc cơ khí Dini Argeo với các Loadcell Dini Argeo ATEX (mỗi loadcell phải được cấp chứng nhận CCATEX).

dcatex2gd

 

DCATEX3GD (với khí và bụi):
  • Tờ khai phù hợp ATEX cho toàn hệ thống Ex II 3GD IIC T6 T130°C X, với nhãn dán tương tự cho toàn hệ thống với các đầu chỉ thị cân ATEX Ex II 3GD của hãng Dini Argeo được kết nối với cấu trúc cơ khí Dini Argeo với các Loadcell Dini Argeo ATEX (mỗi loadcell phải được cấp chứng nhận CCATEX
DCATEX3D (với bụi):
  • Tờ khai phù hợp ATEX cho toàn hệ thống Ex II 3D T130°C X, với nhãn dán tương tự cho toàn hệ thống với các đầu chỉ thị cân ATEX Ex II 3GD của hãng Dini Argeo được kết nối với cấu trúc cơ khí Dini Argeo với các Loadcell Dini Argeo ATEX (mỗi loadcell phải được cấp chứng nhận CCATEX
DCATEX3590E3GD (với khí và bụi):
  • Tờ khai phù hợp ATEX cho toàn hệ thống Ex II 3GD IIC T6 T135°C X, với nhãn dán tương tự cho toàn hệ thống với các đầu chỉ thị cân 3590EXT3GD của hãng Dini Argeo được kết nối với cấu trúc cơ khí Dini Argeo với các Loadcell Dini Argeo ATEX (mỗi loadcell phải được cấp chứng nhận CCATEX
DCATEXMB4
  • Tờ khai phù hợp ATEX cho toàn hệ thống Ex II 2GD IIC T6 T125°C, với nhãn dán tương tự cho toàn hệ thống, cho một đầu chỉ thị không phòng nổ kết nối với các zener barrier MB4 của hãng Dini Argeo, kết nối với cấu trúc cơ khí với các loadcell  ATEX của hãng Dini Argeo (mỗi loadcell phải có chứng nhận CCATEX).

dcatexmb4

 

DCATEXMECH
  • Tờ khai phù hợp ATEX cho toàn hệ thống Ex II 2GD, với nhãn dán tương tự cho toàn hệ thống, cho một cấu trúc cơ khí với các loadcell ATEX của hãng Dini Argeo (mỗi loadcell phải có chứng nhận CCATEX.

dcatexmech

 

Download

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Chứng nhận và chất lượng phòng nổ”

Cân băng tải

Hệ thống làm mát nhà xưởng

Hệ thống camera chụp ảnh, nhận dạng biển số xe

Cab10

Tủ bảng điện

TramTron2 copy

Phần mềm công nghiệp

Hệ thống kiểm tra chất lượng

Cab10

Tủ bảng điện

Hệ thống quản lý điện năng

Hệ thống quản lý trạm cân qua internet

Industrial scales

Laboratory scales

Nhà thông minh

Platforms and modules

Thiết bị cân dùng trong khu vực cháy nổ (ATEX zone)

Tủ bảng điện

Cab10

Tủ bảng điện